Utstilling om Islam

Islamsk utstilling

Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge åpnet en utstilling på biblioteket fredag 8. juni.  Biblioteksjef Paul Henrik Kielland åpnet utstillingen. «Fred og interreligiøst samarbeid» er temaet. Aktuelle spørsmål som taes opp er blant annet ytringsfrihet, demokrati og kvinnerettigheter i relasjon til islam.

Det vil være mulig å låne Koranen. Et eget eksemplar av Koranen med blindeskrift er også utstilt.
Hensikten med utstillingen er å bidra til økt forståelse på tvers av religioner og redusere fordommer i samfunnet.

Utstillingen befinner seg på plan 0 (hovedetasjen), mot Rådhusinngangen.

Reklamer

Utstilling om Islam

Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge har satt opp en utstilling om religion, fred og menneskerettighetsspørsmål i våre lokaler. Utstillingen tar opp aktuelle spørsmål som ytringsfrihet, demokrati og kvinnerettigheter i relasjon til Islam. Hensikten med utstillingen er å bidra til økt forståelse på tvers av religioner og redusere fordommer i samfunnet.

Ahmadiyya Muslom Jamaat er en reformbevegelse i Islam som ble grunnlagt i India mot slutten av det 18. århundre. Ahmadiyya-bevegelsen kjennetegnes blant annet av en rasjonell tilnærming til troen, og for sitt motto: ”Kjærlighet til alle, ikke hat mot noen”. På verdensbasis har Ahmadiyya flere tiltalls millioner medlemmer fordelt på over 190 land. I Norge har ahmadi-muslimene forholdsvis lange tradisjoner som går helt tilbake til 1950-tallet, da de som første muslimske menighet ble registrert i landet. Det bor i dag ca. 2000 ahmadiyya-muslimer i Norge.

Utstillingen settes opp i biblioteker over hele landet i løpet av året 2011. Du finner den i passasjen mellom biblioteket og kinoen.

Fra venstre ser vi imam Shahid Kalhloon, varaordfører Gunhild Johansen, biblioteksjef Paul Henrik Kielland, litteraturformidler Ingrid Kongsvik og nasjonal leder i AMJ Munir Ahmad Khan.