Første kirkeasyl

elverhøy-kirkeBokpresentasjon: Endelig trygg – den første familien i norsk kirkeaysl.

Det første kirkeasylet i Norge var i Elverhøy kirke i februar 1993. Det var starten på en bevegelse som satte fokus på norsk flyktningpolitikk og situasjonen i Kosovo – og i november 1993 var det over 700 kirkeasylanter i norske kirker.

Nexhmije og Xhevdet Mujaj var de første som søkte tilflukt i ei kirke – i frykt for sine liv og med ønske om å gjøre folk i Norge oppmerksomme på sin og andre flyktningers situasjon. Deres historie er blitt til boka «Endelig trygg», skrevet av Liv Mørland. Lørdag 21. november er de tilbake i Tromsø for å presentere boka, sammen med Dag Nordbø, presten som tok imot dem i Elverhøy kirke.

9788253148168

Lørdag 21. november 11.30. Tromsø bibliotek Plan 2

Gratis inngang

Reklamer

Utstilling om Islam

Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge har satt opp en utstilling om religion, fred og menneskerettighetsspørsmål i våre lokaler. Utstillingen tar opp aktuelle spørsmål som ytringsfrihet, demokrati og kvinnerettigheter i relasjon til Islam. Hensikten med utstillingen er å bidra til økt forståelse på tvers av religioner og redusere fordommer i samfunnet.

Ahmadiyya Muslom Jamaat er en reformbevegelse i Islam som ble grunnlagt i India mot slutten av det 18. århundre. Ahmadiyya-bevegelsen kjennetegnes blant annet av en rasjonell tilnærming til troen, og for sitt motto: ”Kjærlighet til alle, ikke hat mot noen”. På verdensbasis har Ahmadiyya flere tiltalls millioner medlemmer fordelt på over 190 land. I Norge har ahmadi-muslimene forholdsvis lange tradisjoner som går helt tilbake til 1950-tallet, da de som første muslimske menighet ble registrert i landet. Det bor i dag ca. 2000 ahmadiyya-muslimer i Norge.

Utstillingen settes opp i biblioteker over hele landet i løpet av året 2011. Du finner den i passasjen mellom biblioteket og kinoen.

Fra venstre ser vi imam Shahid Kalhloon, varaordfører Gunhild Johansen, biblioteksjef Paul Henrik Kielland, litteraturformidler Ingrid Kongsvik og nasjonal leder i AMJ Munir Ahmad Khan.