Datoer for advokatvakt høsten 2017
Starter kl.16.30, listene legges frem kl 16.15
24. august
7. september
21. september
5. oktober
19. oktober
2. november
16. november
30. november
14. desember

På dager med advokatvakt  kan interesserte registrere seg ved skranken på hovedbiblioteket etter kl. 16.15. Da vil du vil få tildelt tid for møte med en advokat. I enerom vil man få konsultasjon fra en advokat i inntil 30 minutter. Advokaten skal kun gi muntlige råd samt søke å avklare om det er grunnlag for å gå videre med saken.

Bare advokater med medlemskap i Den Norske Advokatforeningen kan delta i Advokatvakta.