Datoer for advokatvakta vår 2018 (fram til påske)
Starter kl.16.30, listene legges frem kl 16.15
25. januar
8. februar
22. februar
8,. mars
22. mars

På dager med advokatvakt  kan interesserte registrere seg ved skranken på hovedbiblioteket etter kl. 16.15. Da vil du vil få tildelt tid for møte med en advokat. I enerom vil man få konsultasjon fra en advokat i inntil 30 minutter. Advokaten skal kun gi muntlige råd samt søke å avklare om det er grunnlag for å gå videre med saken.

Bare advokater med medlemskap i Den Norske Advokatforeningen kan delta i Advokatvakta.