Les for svingende!

Logo nettsiden

Biblioteket inviterer alle mellom 6-12 år til sommerkampanjen Les for svingende 2016!

Det du må gjøre er å lese fem bøker i løpet av sommerferien. Lesekortene kan hentes på biblioteket eller lastes ned (DOC) (PDF).

Alle som deltar på Les for svingende  får flotte armbånd og er med i trekningen av  en Ipad og andre premier på bokfesten 10. september.

Lagre

Lagre

Reklamer

Se norsk film der du er

filmbib-vannliggende
Visste du at alle låntakere ved norske bibliotek gratis kan strømme norsk kort- og dokumentarfilm? Logg deg inn på filmbib.no med ditt nasjonale lånekort og PIN-kode. Her finner du en unik samling av filmer for både barn og voksne, og det blir stadig lagt til flere.

Filmbib kan du koble deg opp mot i din nettleser på PC/Mac og i applikasjoner for iOS og Android for mobile enheter.

Utvalget omfatter kortfilmer for barn og voksne, animasjonsfilmer, humoristiske historier, samfunnsaktuelle dokumentarer og mye annet.

Se film på Filmbib!

Lagre

Lagre


Leke-lounge

Leke-loungeI sommer åpner vi igjen leke-loungen på eventyrrommet. Der kan du møte andre voksne med barn.Dere kan pusle, leke, lese og slappe av uten at det koster noe.Ditt ansvar blir å holde orden og rydde opp etter bruk. Lekene skal ikke tas ut av rommet.
Voksne må være sammen med barn på leke-loungen.

Åpent: Mandag-torsdag 9-19,  fredag 9-16 og  lørdag 11-15


En dag og en reise

utstillingen-øyeblikk-fra-en-dag-og-en-reise-(1-of-1)-wHvordan oppleves dagene for personer med demens? Selvsagt like forskjellige som for oss andre. En dag er rik på opplevelser. En annen dag skjer det ingenting.

Dagaktivitetstilbud løftes frem som ett av tiltakene for at hjemmeboende personer med demens skal kunne få leve et så godt liv som mulig. Man skal legge til rette for “den gode dagen”. For de fleste vil dette innebære en dag med mening, en dag med sammenheng, en dag med mestring. Vi ønsker alle å høre til, være inkludert og regnet med. Til tross for stor satsing på etablering av dagaktivitetstilbud er man fortsatt et godt stykke fra myndighetenes målsetting om at alle kommuner har et tilbud.

en-dag-og-en-reise-wDette er bakteppet for samarbeidet om boken “En dag og en reise” som stilles ut i utstillingen på plan 2 i hovedbiblioteket i Tromsø. Kirkens bymisjon tok initiativ til dette bokprosjektet og har ledet arbeidet, som har vært gjennomført i samarbeid med Sintef og Aldring og helse.

Gjennom å presentere en vifte av forskjellige dagaktivitetstilbud rundt i landet ønsker Kirkens bymisjon og Aldring og helse å bidra til lokalt innovativt entreprenørskap. Reisen viste at dagaktivitetstilbud preges av lokal kultur, variert fysisk beliggenhet, faglig kompetanse og ikke minst personale med kreativitet, motivasjon og entusiasme.

I regjeringens høringsutkast til demensplan 2020 heter det at kommunene skal ha lovfestet plikt til å tilby et dagaktivtetstilbud til hjemmeboende personer med demens, slik at alle som ønsker det skal få et tilbud. Det heter videre at det vil legges vekt på å utvikle mer fleksible og differensierte tilbud.

Denne utstillingen skal gi deg muligheten til en kort introduksjon til noen av historiene i boka. Ønsker du et dypere dykk i materien anbefales det at du leser boka!

Boka og utstillingen er finansiert av Kavlifondet, Helsedirektoratet og Aldring og helse. Fotograf for boka er Martin Lundsvoll.

Lagre


Hva gjør brukerne våre?

hva-gjør-brukerne-på-hovedbibliotekene-w

For første gang er Tromsø med på en undersøkelse som gjennomføres i storbyene i Norge.  Undersøkelsen gir biblioteket mange interessante svar. Brukerne av bibliotekene bruker nå lengre tid på biblioteket enn tidligere, og det er i Tromsø lånerne bruker lengst tid. De bruker imidlertid kortere tid på å utføre sine vanlige oppdrag som lån og levering, men bruker mer tid til aktiviteter som studier og avislesing.

Undersøkelsen er utført av Sentio Research Norge på oppdrag fra folkebibliotekene i Oslo, Bergen, Stavanger Kristiansand, Tromsø og Trondheim.

Les hele rapporten her.


hvem-er-brukerne


Studenter

Tromsø har de høyeste andelene besøkende som studerer eller arbeider (28-29 prosent). Hovedbiblioteket i Tromsø,  på lik linje med Oslo  og  Trondheim,  har  de  høyeste  andelene  som  benytter  lesesal  eller  definert studiesone (mellom 12 og 18 prosent). Og i begge byer finner vi de høyeste «studentandelene»: Henholdsvis 29 og 28 prosent av de besøkende på disse bibliotekene sitter og studerer/arbeider i 30 minutter eller mer.

Barn og unge
Andelen  barn  under  15  år  er  høyest  i  Tromsø  og  lavest  i  Oslo  (8  mot  4  prosent). Videre er ungdomssonen mest brukt i Tromsø (9 prosent).

Kommer for å være sosial
I  Tromsø og Stavanger  finner  vi  flest  sosiale  brukere.  Henholdsvis 33  og 42 prosent  kommer  til biblioteket  sammen  med  noen,  møter  kjente  eller  benytter  tjenester  flere  sammen.

Kjønnsfordeling
Hovedbiblioteket har den skjeveste kjønnsfordelingen, i følge undersøkelsen. Det viser seg at 65 prosent av brukerne er kvinner, og kun 35 prosent er menn.

Kvinner er i større grad enn menn sammen med andre (48 – 34 prosent) under besøk i biblioteket. Det samme er tilfellet når det gjelder boklån og levering av bøker; kvinner har høyest prosentandel (33 – 27 prosent). De mannlige besøkende oppholder seg i større grad i tidsskrift- og avissonen. I tillegg er det flere menn enn kvinner som benytter seg av bibliotekets internettmaskiner (11 – 3 prosent).

 

Annet
Illustrerte utdrag fra rapporten
Presentasjon av hovedtall