skrivekurs for alderspensjonister

Tromsø turnforening. Perspektivet museum.

Tromsø bibliotek og byarkiv og Den kulturelle spaserstokken ønsker

kommunens alderspensjonister velkommen til et kreativt skrivekurs

på hovedbiblioteket.

Mange av oss bærer på små skatter av opplevelser og minner som vi

ønsker å skrive ned. Kanskje er det vanskelig å komme i gang eller du

har skrevet noen sider og lurer på hvordan du skal komme videre.

Dette er kurset for deg som har historier du ønsker å skrive ned. På

kurset vil skrivepedagog Rebekka Brox Liabø gå igjennom ulike

teknikker som kan hjelpe deg å komme igang med skrivingen. Vi

jobber også med ulike oppgaver for å få tekstene bedre.

» Det beste med kurset var at vi lærte å danse med pennen.»

Ellinor på forrige kursomgang

Tidspunkt:            Sju mandager, første gang mandag 15. oktober

Klokkeslett:          Kl. 11.00 – 13.00

Hvor:                     Tromsø bibliotek – og byarkiv

Påmelding:           Til Tromsø bibliotek – og byarkiv

Hildegunn Lande

Tel: 777 90 243

Epost: hildegunn.lande@tromso.kommune.no

Informasjon:        Ingrid Kongsvik, tel. 777 90 926.

Maks 10 personer.

Reklamer

Forskningsdager på biblioteket

HSL-fakultetet erobrar Tromsø bibliotek og byarkiv fire kveldar på rad under Forskingsdagane. Det blir foredrag, utstillingar, seminar og debatt – om språk, litteratur og filosofi.

Fire ulike forskingsgrupper og institutt har fått kvar sin kveld på biblioteket til rådvelde. Dei vil presentere forskinga si på ulike måtar – i ei fin kunnskapsramme i byens boklege storstove.

MÅNDAG 24.09: One brain + two languages = many advantages
I store delar av verda er det vanleg for ungar å bli eksponerte for to eller fleire språk allereie frå fødselen av. «Fleire språk til fleire»-gruppa frå CASTL vil presentere fordelar med to- og fleirspråklegheit for ungars utvikling og rapportere frå forskingsfronten på dette området.
Presentasjonen vil gå føre seg på engelsk.

TYSDAG 25.09: Litterære utopier og dystopier
Skjønnlitteraturen er et yndet sted for visjoner om det perfekte samfunn, men også det motsatte: skrekkvisjoner, ironiske vrangbilder, kaldeframtidssamfunn. Forskere ved Institutt for kultur og litteratur inviterer til en kveld som gir innblikk i litteraturens mangfoldige måter å problematisere samfunn og samfunnsutvikling på.
* Helène Whittaker: Thomas Mores «Utopia»
* Randi L. Davenport: Utopia på flyttefot i Europa
* Henning Howlid Wærp: Utopier og dystopier i Knut Hamsuns romaner
* Gerd Bjørhovde: Fra utopier til fremtidspessimisme?
* Laura Castor: Reading Philip Roth’s «The Plot Against America in 2012»: A past or present dystopia?

ONSDAG 26.09: Språkleg mangfald i Tromsø.
Forskarane i “Språk og samfunn”-gruppa vil på den europeiske språkdagen syne fram det språklege mangfaldet i Tromsø gjennom fire tema:
* Hilde Sollid: Det fleirspråkleg Tromsø i tal
* Sirkka Seljevold: Språkrike familiar
* Åse Mette Johansen & Florian Hiss: Visuelt språkleg mangfald (i Tromsø)
* Marit Myrvoll: Tromsø som samisk kommune

TORSDAG 27.09: Filosofidebattar om dagsaktuelle politiske tema
1. Jonas Jakobsen: «Islamofobi» eller «kritikk av religion»?
2. Tor Ivar Hanstad: Responsibility to Protect (R2P) i Libya og Syria – Den moderne versjonen av vestlig imperialisme eller et humanistisk fremskritt?

Alle arrangementa startar kl 19.00 – og alle har lett og stemningsfull servering!

24.09.2012 fra 19:00 til 21:00
25.09.2012 fra 19:00 til 21:00
26.09.2012 fra 19:00 til 21:30
27.09.2012 fra 19:00 til 22:00

Meld på til Seniorsurf 27. sept.

Biblioteket arrangerer Seniorsurf ved biblioteket den 27. sept kl 0900-1200. Seniorsurf er en nasjonal årlig begivenhet arrangert av Seniornett Norge,  der godt voksne folk som trenger litt trening i bruk av datamaskin og internett kan melde seg på. Vi tilbyr sitteplass ved en datamaskin med internett-tilgang. Vi har også flere medhjelpere som er tilstede og veileder.

I år planlegger vi å snakke om internettsøking, sosiale medier og bruk  av nettbrett og smarttelefon.

Er du interessert i å delta, eller kjenner du noen i nær omgangskrets eller familie som du mener trenger å øke sin kompetanse innen bruk av PC, nettbrett og internett, meld på til Tromsø bibliotek ved å komme innom, eller ring! Seniorsurf er gratis. Målgruppa for Seniorsurf er fra aldersgruppen 55 og opp, men det er helt i orden om du er yngre enn dette.


Leksehjelpa starter opp 25. september

Leksehjelp 25. september starter Leksehjelpa opp igjen på biblioteket tre dager i uka.

Tirsdager kl. 14.30-18.45
onsdager kl. 14.30-18.45
og
torsdager kl. 14.30-16.30

Leksehjelpa organiseres av Røde Kors.

 


Demensdagene 18-21. september

Demensdagene 2012 åpnet 18. september på biblioteket kl 1400 med en stand, med biblioteksjef Paul Henrik Kielland og varaordfører Anni Skogman tilstede.  Fokuset på årets demensdager er pårørende til personer med demenssykdom. Under demensdagene vil det være et arrangement på biblioteket hver dag mellom kl 1400-1430, samt en bemannet stand mellom kl 1200-1700, ved hovedinngangen.

Den offisielle åpningen fant sted på Verdensteateret kl 1800.

Mer om demensdagene på nettsidene demensdagene.no


Fredagseventyret starter opp 14. september

Fredag 14. september starter vi opp igjen  med fredagseventyret på hovedbiblioteket hver fredag kl. 11.30.

Passer for barn 3-6 år.

Gratis billetter fås ved henvendelse til biblioteket.


Verden på norsk – døden i litteraturen

Velkommen til Verden på Norsk – Døden i Littarturen.

Hør hva forfattere, oversettere, journalister og kritikeren har plukket frem om døden i litteraturen.

Arrangementet «Verden på Norsk» hadde kjærlighet som tema i fjor. Hva er da mer naturlig enn at temaet for årets turné er døden? For å belyse dette inviterer vi til en kveld under hvelvingen på hovedbiblioteket på Tromsø bibliotek.

Cecilie Winger: «Død, humor og finess i Clive Barkers fantasyrike Abarat»

Michel Rostain og oversetter Gøril Eldeøen samtaler om boken «Sønnen»Fredrik Wanderup: «Døden skifter språkdrakt – finnes det liv etter oversettelsen?»

Eirik H Egeberg: «Døde sjeler og andre russiske dødsfall»

Verden på Norsk er et samarbeid mellom Norsk Oversetterforening og Deichmanske Bibliotek. I tillegg til Tromsø vil arrangmentet holdes i Stavavanger, Trondheim og Bergen.

Gratis inngang. Velkommen!