Hvordan unngå å få reservert materiale når du er på ferie

Hvis du står på venteliste til en bok, en film eller annet materiale, kan du unngå at det blir din tur i køen mens du er bortreist.

Du kan legge inn fri-/ferieperioden i Mine lån  sånn at materialet ikke blir satt til avhenting før du er tilbake.

Logg inn i Mine lån. Klikk på fanekort «Mine lån». Finn reserveringer (under lånene dine). Velg «Passer det ikke å låne disse nå?», fyll ut med fra- og til-dato og «Registrer endring».

Du beholder plassen din på ventelista og får beskjed etter at perioden er over.

Reklamer

Vil du bli leseombud?

Vi trenger frivillige som kan drive med høytlesing for enkeltpersoner og på ulike institusjoner. Å være leseombud innebærer først og fremst å lese høyt for dem som ikke klarer dette på egenhånd. Dette kan gjelde de med utviklingshemming, mennesker med store psykiske lidelser, eldre med syns- og hørselsproblemer eller folk med senil demens. Også andre grupper kan ha behov for lesehjelp, for eksempel innsatte i fengsler, mennesker med et annet morsmål, leseuvante eller andre som trenger hjelp til å komme i gang med å lese selv.

Mange av de som i dag jobber som leseombud rapporterer om stort personlig utbytte av lesestundene. Flere forteller at de gleder seg til samværet med gruppen sin. De opplever det som givende og morsomt å spre leseglede og å kunne gjøre noe for andre. Som leseombud kan du faktisk være med å gi mennesker en bedre hverdag.

Ordningen med leseombud er et samarbeid mellom Bibliotek og byarkiv og foreningen Leser søker bok.

Ta kontakt med biblioteket viss du tror dette kan være noe for deg. Vi vil da kunne gi deg mer informasjon om opplegget, samt være behjelpelig med å finne egnede bøker du kan låne og bruke.

 


Les for svingende 2012

Biblioteket inviterer alle mellom 8-12 år til sommerkampanjen Les for svingende 2012!

Det du må gjøre er å lese fem bøker i løpet av sommerferien. Lesekortene kan hentes på biblioteket eller lastes ned her.

Alle som deltar på Les for svingende 2012 inviteres til bokfest på hovedbiblioteket 8. september. Du vil møte Tromsøforfatteren Endre Lund Eriksen og det vil bli trekking av premier. Alle får diplom og button.


Farsotten «En pingles dagbok»

Bøkene i serien En pingles dagbok  går som en farsott, og er de absolutt mest etterspurte på biblioteket i sommer. Ønsker du lignende bøkerhar vi noen forslag:

Serien om Kaptein Super-truse av Dav Pilkey

Serien om Berts dagbok av Anders Jacobsen

Serien om Bolle og Gordon av Moni Nilsson

Serien om Herr Grim av Andy Stanton